റെഡിമേഡ് ഷോപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പടെ വില്പനയ്ക്ക്

₹ 500000

Mobile : 919744322203
Location: താഴെചൊവ്വ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് പിൻവശംBuilding Area 0
Land Area 0
Number Of Floors 1
Number Of Rooms 2
Other Facilities Not Available
Road Access Yes
Status Available
Posted Date 15-09-2019
District Kannur
State Kerala